ሴላ አሰላስሎት

ጽድቅን መፈለግ • Seeking His Righteousness | Ruth Chala | አሰላስሎት ፵፫

የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ጽድቅ እንድንፈልግ ያለማቋረጥ ያሳስበናል። ግን ይህ በዕለት ተዕለት ሕይወታችን ውስጥ ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔርን ጽድቅ በመፈለግ ላይ ከእግዚአብሄር ቃል ልንመረምራቸው የምንችላቸው አንዳንድ መርሆዎች ምንድን ናቸው? ዛሬ ከሩት ጋር!

The Word of God continually urges us to seek the righteousness of God. But what does that mean in our day-to-day life? What are some specific principles we can glean from the Word of God on seeking the righteousness of God? Today with Ruth!

white-200.png

Serving Ethiopian women by encouraging and exemplifying vulnerable, thought-provoking conversations around the Gospel of Jesus Christ, the mission of the
Church, and the life of a Christian.

Address
:
Golagul Tower
Addis Ababa, Ethiopia

Emailinfo@selahethiopia.org
selahforethiopia@gmail.com

Follow Us

Subscribe to emails from Selah

We have officially launched our website and all our social media platforms. Please join us, follow, and share. Subscribe to our newsletter bringing you regular updates, resources, and everything in between!

Address: Addis Ababa, Ethiopia 
Emailinfo@selahethiopia.org